top of page

Acerca de

GettyImages-1059738176.jpg

Revolusjoner endrer menneskeheten

Menneskeheten har vært gjennom en rekke revolusjoner som har ført oss inn på nye og bedre spor. Går vi 10.000 år tilbake ser vi det som er blitt kalt Jordbruksrevolusjonen - hvor mennesker etterhvert blir bofaste, utvikler byer og sivilisasjoner og ikke minst en evne til å produsere kalorier som gir en befolkningsvekst som trygger vår arts overlevelsesevne. 

 

Så får man i første halvdel av 1800 tallet den industrielle revolusjonen - først i England, men så sprer den seg til hele verden. Som jordbruksrevolusjonen, satt Den Industrielle Revolusjonen  menneskeheten inn på et fundamentalt nytt spor. Den ga oss en formidabel befolkningsvekst, radikalt høyere levestandard, langt flere leveår, men også fremveksten av moderne bevegelser og utbredelsen av demokrati og menneskerettigheter, moderne forskning og ikke minst helt nye måter å se verden og oss selv på. Verden ble aldri den samme. 

 

Det er nå en ny revolusjon på gang i internasjonalt og norsk helsevesen med røtter i den industrielle og senindustrielle revolusjonen. Og akkurat som at det lå noen grunnleggende oppfinnelser til grunn for den industrielle revolusjonen - ser vi det samme her. Det hele startet med at vi ble i stand til å registrere og tolke vårt genmateriale. Vi har valgt å kalle denne medisinske revolusjonen for "Den Persontilpassede Revolusjonen". 

 

Med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i langt større grad kunne tilpasses den enkelte pasients biologi enn det som har blitt gjort tidligere. Og mulighetene stopper mest sannsynlig ikke her. Gjennom genteknologi vil vi mest sannsynlig være i stand til å forstå de genetiske årsakene til sykdommer som har plaget menneskeheten siden vi kom hit og så utrydde sykdommene - for godt. Vi er fremdeles i en tidlig fase, men det er nå flere behandlinger som nylig har blitt utviklet som baserer seg på genetisk analyse av syke celler. Når først grunnlaget er nådd er det bare fantasien som setter grenser for hva de enda tidlige medisinske teknologiene kan utvikle seg til. Det var få som så at en relativt enkel maskin som "Spinning Jenny" en gang skulle utvikle seg til maskiner som snart vil ta oss med til Mars og gjøre planeten beboelig for vår art.  

 

Mens noen vil mene at persontilpasset medisin kan revolusjonere helsevesenet, vil andre peke på at nytten er mer begrenset og at forventningene overgår dagens muligheter. Storbritannia er da som nå  blant landene som har kommet lengst og annonserte høsten 2021 et pilotprosjekt der de i det offentlige helsevesenet skal analysere hele arvematerialet til 200 000 nyfødte.

Den medisinske revolusjonen som nå finner sted er en stille og for mange en ganske usynlig revolusjon. Man ser ikke nye fabrikker som skyter opp og horder av arbeidere som strømmer inn og ut av bedriftsportene. Men like fullt er det en hurtig og fundamental endring som pågår - til beste for menneskeheten. Aktørene er universiteter, forskningsmiljøer, norske og internasjonale legemiddelskaper, myndigheter, offentlige og private sykehus - og ikke minst "horder av" leger, bioingeniører, spesialister og forskere - i hvite frakker.  Vi mener at denne revolusjonen og dets aktører fortjener at søkelyset settes på dem og formidles til alle de som ennå ikke har sett dens komme eller som ønsker å forstå mer. I denne podcastserien på 7 episoder ser vi nærmere på den medisinske revolusjonen som nå finner sted - der vi spør: Hvordan brukes persontilpasset medisin i dagens helsevesen? Hvilke muligheter kommer i fremtiden? Og hva er de store utfordringene?  

bottom of page