top of page

Gensekvensering og presisjonsmedisin inn i kampen mot kreft

Ved å identifisere mutasjoner i kreften får man en langt bedre forståelse av sykdommen og i mange tilfeller finner legene mutasjoner som kan behandles med nye, målrettede legemidler. Gensekvensering og presisjonsmedisin er avanserte verktøy i behandlingen av kreft.


Fra biopsi til sekvensering: Hege Russnes, overlege og gruppeleder på avdeling for patologi og Institutt for Kreftforskning på Oslo universitetssykehus og Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk. FOTO: HealthTalk.


Gensekvensering

Det hele starter med en biopsi. En vevsprøve fra kreftsvulsten blir undersøkt og klargjort til gensekvensering. Ved å gensekvensere kreften kan man si mye om kreftens genetiske profil, stille mer presise diagnoser og med større sikkerhet fastslå hvilken persontilpasset behandling som vil ha effekt.

Målet med gensekvensering er å få tilgang til kreftsvulstens genetiske kode og bruke denne informasjonen til å velge det målrettede missilet - legemidlet - som best kan bekjempe kreften. FOTO: HealthTalk.


Slik foregår det:

  1. Vevsprøven fra biopsien av kreftsvulsten prepareres i laboratoriet.

  2. Forskerne ekstraherer et konsentrat av kreftens DNA.

  3. Konsentratet settes inn i NGS-maskinen for sekvensering - snart kan forskeren lese kreftens genetiske sammensetning (DNA).

  4. Kreften genetiske profil lagres på en databrikke.


Leonardo A. Meza-Zepeda, leder for Kjernefasilitet for mikromatrise og sekvenseringsteknologi på Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus. FOTO: HealthTalk.Legemiddel-screening supplerer genetisk testing

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL, er en type blodkreft. For å finne det mest egnede legemiddelet for å behandle sykdommen benytter forskere seg av en annen metode for å finne den beste målrettede behandlingen. Den heter legemiddel-screening.

På Radiumhospitalet i Oslo ligger kreftcellene fra pasienter med KLL lagret i store nitrogentanker som holder en temperatur på -181°C.


Sigrid Skånland, Kreftforsker og leder en forskergruppe på Institutt for kreftforskning på Oslo universitetssykehus. FOTO: Healthtalk.


Forsker Sigrid Skånland tiner opp kreftcellene og lar dem vokse i en kultur i laboratoriet. Når kreftcellene er vekket til live utsettes de for mange ulike kreftlegemidler med forskjellig dosering - Dette gjør at man kan teste én enkelt pasients spesifikke kreftsykdom mot potensielt sett et hundretalls legemidler. Dermed kan man finne ut hvilket legemiddel eller kombinasjoner av legemidler og i hvilken dosering som vil gi best resultater.


Hvem mottar beste tilgjengelige behandling i Norge?

Foreløpig er en bred genetisk kartlegging, gensekvensering, av kreften forbeholdt de få. Hege Russnes, Overlege og gruppeleder på avdeling for patologi og Institutt for Kreftforskning på Oslo universitetssykehus leder et nasjonalt tumor-board som hver uke velger hvilke pasienter i Norge som bør tilbys gensekvensering.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page